[Catalunya] Comunicat del Partit Carlí de Catalunya

Davant els esdeveniments que estem vivint al nostre país, el Partit Carlí de Catalunya manifesta el segúent:

1r. Que el referèndum d’autodeterminació, tal com s’ha plantejat, deixa d’aportar solucions als greus problemes que tenim a Catalunya,tot el contrari n’aporta de nous.

2n. Que la política desastrosa i inoperant portada a cap pel govern central del PP, no ha fet sinó empitjorar la convivencia entre el ciutadans de Catalunya , sense aportar cap solució i creant greus problemes polítics, econòmics i socials dintre de la nostra societat.

3r. Creiem que un model federal-comunitari és un mitjà per aconseguir un veritable autogovern per Catalunya. Un federalisme que es construeix de baix a dalt. Un federalisme que comença pels municipis, continua per les autonomies federades, fins arribar a l’Estat Federal, mitjansant la implementació del principi de subsidiarietat per mig del qual cada municipi o autonomía pot tenir les competències que lliurement pugui desenvolupar.