Per l´entesa entre els Pobles: Autodeterminació i Confederació

Comunicado en catalán y castellano de la Agrupació Territorial de la Catalunya Central, del Partit Carlí de Catalunya

L’Estatut és un invent dels governs centrals, més per controlar que no pas per reconèixer les legítimes llibertats. Així ho hem vist sempre. De l’Estatut  de 1931, una vegada passat pel veto de les Corts centrals, només en quedà l’esquelet. Avui, en ple Estat de dret i democràcia de què tant parlen, ja s’hauria de renovar la Carta Magna a favor de la recuperació dels drets legítims dels pobles, per constituir-se com a nacions lliures. Així ho foren i així podran esdevenir-ho de nou per la via del Pacte en el marc d’una Confederació.

Carles Feliu de Travy, ideòleg del Partit Carlí de Catalunya, defensava la Confederació com un Pacte Entre Iguals, i manifestava el següent: Igual que entre els homes, l’entesa entre els pobles només es pot donar si aquests són lliures.

El Partit Carlí de Catalunya ha afirmat des de sempre que han de ser les nacions sobiranes i entre elles Catalunya, les que han de legitimar els seus drets i no cap Tribunal Constitucional. El Partit Carlí de Catalunya, d’acord amb la seva tradició de defensa de les llibertats dels pobles de les Espanyes, s’adhereix a la manifestació de protesta per la retallada de l’Estatut que ha fet el Tribunal Constitucional.

El Partit Carlí crida tots el carlins i simpatitzants, a adherir-se a l’acte en defensa de la Nació Catalana i dels seus drets i llibertats legítimes. I convida les altres nacions de les Espanyes a reafirmar-se en la reivindicació de les llibertats i els furs, que constituïren la naturalesa de cadascuna de les seves identitats, i que feren possible en el passat el que avui són; entre elles la Nació Catalana.

No deixem que la mal anomenada “Nación Española”, nascuda del liberalisme de la Constitució de Cadis, sotmeti una vegada més la nostra història a uns designis que no li pertoquen. Avui és Catalunya la que una vegada més cau a les mans del centralisme. Però si avui guanya Catalunya, també guanyaran la resta de les Espanyes.

Per això la crida no és només per la pàtria dels catalans. És també carlina perquè significa un clam pels altres pobles no reconeguts d´Ibèria. És un clam en favor de l´Autodeterminació i el Reconeixement ple d´Euskal Herria, Castella, la Rioja, del Regne de Lleó, d´Astúries, Aragó, el País Valencià, Ses Illes, Múrcia, Andalusia, Cantàbria, Galícia, La Manxa, Extremadura, i les Illes Canaries. És un crit per l’alliberament de tots els pobles de les Espanyes, per l’autèntica Hispanitat.

Defensar la terra catalana és defensar cada bocí de terra, de l’altri, en un Pacte d’Unió lliure i voluntària com a acte de pròpia decisió i de lleialtat recíproca.

Anar a la manifestació és anar a defensar la dignitat de ser poble, de tot poble.

Es convoca a tothom sense cap excepció.

Només amb una pancarta amb la frase abans citada d’en Carles Feliu de Travy i amb banderes de Catalunya, qui  vulgui portar-les.

Com ja sabeu, el lloc de sortida és a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia (el cinc d’oros) el dia 10.07.10 a les 18:00Ja acabarem de concretar el lloc de trobada.

Agrupació Territorial de la Catalunya Central, del Partit Carlí de Catalunya

PARA UN ACUERDO ENTRE LOS PUEBLOS: AUTODETERMINACIÓN Y CONFEDERACIÓN

El Estatuto es un invento de los gobiernos centrales, creado más para controlar que para reconocer las legítimas libertades. Siempre pasó igual. Del Estatuto de 1931, una vez vetado por las Cortes centrales, sólo quedó su esqueleto. Hoy, en pleno Estado de Derecho y democracia de las que tanto se habla, debería reformarse la Carta Magna para favorecer la recuperación de los derechos legítimos de los pueblos, para que puedan constituirse como naciones libres, como ya lo fueron y así podrían convertirse de nuevo, por la vía del Pacto en el marco de una Confederación

Carles Feliu de Travy, ideólogo del Partit Carlí de Catalunya, defendía la Confederación como un Pacto Entre Iguales, y manifestaba lo siguiente: Igual que entre los hombres, los acuerdos entre los pueblos sólo se pueden dar si estos son libres.

El Partit Carlí de Catalunya ha afirmado desde siempre que han sido las naciones soberanas y entre ellas Cataluña, las que deben legitimar sus derechos y no con el veto de ningún Tribunal Constitucional.

El Partit Carlí de Catalunya, de acuerdo con su tradición de defensa de las libertades de los pueblos de las Españas, se adhiere a la manifestación de protesta por el recorte del Estatuto  que ha realizado el Tribunal Constitucional.

El Partit Carlí llama a todos los carlistas y simpatizantes, a adherirse al acto en defensa de la Nación Catalana y de sus derechos y libertades legítimas e invita a las otras naciones de las Españas a reafirmarse en la reivindicación de las libertades y los fueros, que constituyen la naturaleza de cada una de sus identidades, y que hicieron posible en el pasado lo que hoy son; entre ellas la Nación Catalana.

No dejemos que la mal llamada «Nación Española», nacida del liberalismo de la Constitución de Cádiz, someta una vez más nuestra historia a unos designios que no le corresponden. Hoy es Catalunya la que cae una vez más en manos del centralismo.

Si hoy ganamos Catalunya también ganarán el resto de las Españas.

Por esta razón esta llamada no es sólo para los carlistas catalanes. Es también carlista, porque significa un clamor para los otros pueblos no reconocidos de Ibèria. Es un grito en favor de la Autodeterminación y el Reconocimiento pleno de EuskalHerria, Castilla, la Rioja, del Reino de León, de Asturias, Aragón, el País Valencià, Ses Illes, Murcia, Andalucía, Cantabria, Galicia, La Mancha, Extremadura i las Islas Canarias. Es un grito por la liberación de todos los pusblos de las Españas, por la auténtica Hispanidad.

Defender la tierra catalana es defender también cada trozo de tierra de los demás, en un Pacto de Unión libre y voluntario. Como un acto de propia decisión y de lealtad recíproca.

Ir  a la manifestación es ir a defender la dignidad de ser pueblo, de todo un pueblo

Os invitamos a todos sin excepción.

Sólo  con  una  pancarta con la frase antes citada de Carles Feliu de Travy y con banderas de Cataluña, y si os decidís a venir, con las banderas  de  todas las naciones de las Españas representadas.

El lugar de salida está en el cruce de la Diagonal con el Paseo de Gracia (el cinco de oros) el dia 10.07.10 a las 18:00. El lugar de previo encuentro ya lo  concretaremos.

Agrupación Territorial de la Catalunya Central, del Partit Carlí de Catalunya