[Catalunya] Comunicat del Partit Carlí de Catalunya davant l’anunci de presentació d’EREs per part de la gran Banca, que porta implícit l’acomiadament de gran quantitat de treballadors:

1. Considerem de tot punt de vista VERGONYOSA l’actuació d’aquestes grans entitats, que s’emparen en la crisi econòmica que s’acosta a arrel del COVID- 19 (crisi en tot cas puntual, mai definitiva).

La situació és més sagnant si tenim en compte els beneficis generats en 2020 per CaixaBank i BBVA, que són les entitats que ja van tancar la seva presentació d’ERE, que ascendeixen a 1.381 i 1.305 milions d’euros respectivament, a més de realitzar les dues unes provisions extraordinàries importants.

2. Igualment considerem vergonyós el menyspreu que han mostrat les entitats esmentades cap als seus propis empleats, que sempre van demostrar la seva fidelitat a l’empresa, fins a situacions poc clares (participacions preferents, clàusula sòl en les hipoteques, etc.), sempre ordenades per la Direcció.

3. Així mateix, considerem que es menysprea el client bancari, a qui es veta el tracte personal, obligant-lo a efectuar les seves operacions bancàries a través d’un caixer automàtic o una app, creada amb les mateixes finalitats.

· Tot això dóna origen al fet que el client esmentat es converteixi en un treballador gratuït de l’empresa, ja que és qui ha d’efectuar les gestions pròpies de l’empleat acomiadat.

· A més, s’imposen al client unes condicions lleonines per guardar els seus estalvis (domiciliació obligatòria de nòmines, rebuts, comissió per manteniment de compte, desviament de l’estalvi a productes financers que interessin al banc en qüestió, etc.).

 4. També s’ha d’incidir en la vergonyosa actuació sobre el tema tant dels partits polítics actualment al Govern, com d’altres en l’oposició, que s’han limitat a mirar cap a una altra banda, quan en realitat han estat indispensables en la creació de la tempesta perfecta.

5. Entenem necessària la capacitat de finançament, tant de particulars com dels sectors públics, d’igual manera que rebutgem i denunciem la submissió d’aquests, és a dir de tot el poble, als poders financers, pel que reclamem la devolució dels fons públics injectats a les entitats financeres per evitar la seva fallida i rescatar-les, per una qüestió de justícia social.

És un fet que molts partits polítics estan hipotecats amb les Entitats Financeres, complint al peu de la lletra la dita de «el gos no mossega la mà de qui li dóna de menjar».

Vist tot l’esmentat, el Partit Carlí de Catalunya dóna suport a qualsevol tipus d’acció que defensi els drets de la ciutadania en defensa dels seus legítims drets, que estan sent trepitjats per unes elits carronyeres al servei del liberalisme capitalista