Comunicat del Partit Carlí de Catalunya

El 26 de gener de 1874 Carles VII signava el Decret de Restitució de les Constitucions Catalanes, que Felip V havia suspès mitjançant el Decret de Nova Planta, pel que fa a Catalunya, el 16 de gener de 1716.

Malauradament les forces liberals deixaren sense efecte aquesta restitució.

De seguir vigent el Decret de Carles VII, on quedà manifest el reconeixement del sentiment col·lectiu de l’exercici de l’autogovern, no viuríem ara els espectacles que s’estan produint a Barcelona, a tota Catalunya i a Espanya.

Afirmem que una Declaració Unilateral de Independència, ni tampoc, la sentència condemnatòria dels responsables del procés solucionen l´actual conflicte entre els poders establerts a Catalunya i Espanya. Conflicte que, a més ha dividit per la meitat els catalans, i, ha generat incomprensió entre els diferents pobles de les Espanyes.

Els carlins en tota la nostra història, durant mes de dos segles, venim oferint a totes les Espanyes un model federal, en el que les competències i recursos de cada Estat Federat siguin plenes en totes les esferes que els hi siguin pròpies, reconegudes i garantides per pacte entre iguals entre cada Estat Federat i el Govern Federal de les Espanyes.

El principi rector del pacte és el de subsidiarietat, que no es res més, ni menys: el que puguin resoldre les comunitats bàsiques no ho facin instancies superposades.

Proposem un Estat múltiple i negociat. El diàleg i el respecte entre totes les parts és necessari i imprescindible.

El respecte a les minories és substancial.

La diversitat és sempre enriquidora.

No valen, per fraudulents, plantejaments essencialistes ni supremacistes.

El diàleg significa no imposar, obliga a pactar en posició de igualtat i, si cal, renunciar, a part del que es pretén.

Enraonar, negociar i pactar és la primera responsabilitat de la classe política.

Reafirmen el nostre permanent compromís per les solucions pactades en un marc democràtic.

Finalment volem manifestar que les persones que fan costat a la extrema dreta, apropiant-se dels nostres símbols, boina roja i la creu de Borgonya, no tenen res a veure amb el Partit Carlí ni amb el Carlisme en general.

Barcelona, 19 d´octubre de 2019.