[Historia] La Generalitat carlina

Interesante artículo de Marc Pons publicado en el nacional.cat

26 de juliol de 1874. Carles Maria de Borbó i Àustria-Este (Carles VII d’Espanya, en la nomenclatura carlina) signava a Lizarra (Navarra) el decret de restitució de la Generalitat de Catalunya, institució secular de govern liquidada a sang i foc el 1714, 160 anys abans, pel seu avantpassat Felip V, el primer Borbó hispànic. Aquesta dada, la de la sang i el foc, no va passar desapercebuda en el text preliminar que anticipava els vint articles de la Carta de Reconstitució dels Furs catalans. Carles Maria va proclamar: “Intrépidos catalanes, aragoneses y valencianos; hace un siglo y medio que mi ilustre abuelo Felipe V creyó deber borrar vuestros fueros del libro de las Franquicias de la Patria. Lo que él os quitó como Rey, yo como Rey os lo devuelvo; que si fuisteis hostiles al fundador de mi dinastia, baluarte sois ahora de su legítimo descendiente”.

La Generalitat carlina va tenir una existència efímera (1874-1875) i un control relatiu sobre el territori (comarques interiors i pirinenques), però revela l’existència d’un sentiment col·lectiu latent de recuperació i d’exercici de l’autogovern que, sorprenentment, s’havia mantingut durant el segle i mig de negació i de repressió de la realitat nacional catalana. Els vint articles de la carta constitutiva que va signar Carles Maria fan continua referència a la dimensió nacional de Catalunya. El restabliment carlí de la Generalitat també posaria de relleu que l’aspiració d’autogovern no era una qüestió exclusiva dels republicans federalistes. La Generalitat carlina i els seus dos presidents, els generals carlins Tristany i Savall, és un capítol important de la nostra història recent que contribueix, també, a explicar la Catalunya actual.

Carles de Borbó i Àustria-Este amb un grup d’oficials de l’exèrcit carlí / Wikimedia Commons

L’Espanya atàvica i eterna

Per entendre aquella restitució cal situar-nos en el context social, polític i econòmic del moment. L’any 1874 l’Estat espanyol estava sumit en l’enèsima crisi conjuntural. El general Prim, la gran esperança dels progressistes, havia estat assassinat quatre anys abans (1870) en una conspiració d’estat que implicava, fins i tot, els Borbons. El rei Amadeu I, de la casa de Savoia, portat per Prim (1870) des del civilitzat Piemont per modernitzar i prestigiar l’arnada i corrupta institució monàrquica hispànica, va renunciar a la corona només passats tres anys (1873). De fet, va plegar després de salvar la vida en uns quants intents d’assassinat i després, també, de comprovar que l’esperit de la regent Maria Cristina de Borbó, implicada en un escàndol de tràfic il·legal d’esclaus, malgrat que ja era morta, era invencible.

La Primera República espanyola (1873-1874), l’esperança reeixida dels progressistes que havien evolucionat cap al republicanisme i el federalisme, tampoc es revelaria capaç de resoldre les grans qüestions que corcaven l’Espanya borbònica del XIX: els pronunciaments militars recurrents i el caciquisme polític i econòmic. De fet seria el general Martínez Campos, que havia guanyat els galons de la pitrera massacrant els independentistes cubans i els federalistes valencians, qui, amb un cop d’estat militar, ensorraria la Primera República. Darrera el sabre sagnant de Martínez Campos arribaria, des de l’exili de París, Alfons XII, fill de la destronada Isabel II i net de la corrupta Maria Cristina, per a recuperar l’esperit, l’estil i les formes que ni el general Prim, ni el rei Amadeu, ni els presidents Figueras i Pi i Margall havien aconseguit desterrar.

Carlisme i foralisme

Durant el convuls regnat d’Amadeu I va esclatar la Tercera Guerra Carlina (1872-1876). Com havia passat en el conflicte anterior (1846-1849), Catalunya es va convertir en el primer i principal escenari de guerra. El 6 d’abril de 1872 el president del govern Práxedes Mateo Sagasta signava l’ordre d’excarceració del dirigent carlí Joan Castells i Rossell, conegut popularment com el gravat d’Àger per les seqüeles que li havia deixat a la cara una verola infantil. Un cop excarcerat, Castells, que va trigar tres dies a formar una important partida d’homes disposats a revifar la revolta de 1846-1849, va posar sobre la taula la sospita que el govern del liberal Sagasta maniobrava amb el propòsit de precipitar l’abdicació d’Amadeu I. La partida de Castells mantindria una activa campanya l’estiu de 1872, que desembocaria, a finals de l’any, en la declaració del conflicte.

Mapa polític d’Espanya (1850) / Biblioteca Nacional d’Espanya

El tercer aixecament carlí va quedar molt limitat a Catalunya, Aragó, el País Valencià, Navarra i el País Basc. Un mapa polític d’Espanya de l’any 1850, elaborat entre la Segona i la Tercera Guerra Carlina i que es conserva a la Biblioteca Nacional de España, separa, clarament i reveladorament, aquests territoris de la resta de l’Estat espanyol i els agrupa en dos blocs: els països de l’antiga Corona d’Aragó (que anomena “España incorporada o asimilada” i els territoris del regne alto-medieval de Navarra (que anomena “España foral”). El que aquest mapa ens revela, sobretot, és allò que Carles Maria i el seu Consell d’Estat van veure com una realitat larvada per la repressió i, sobretot, com una gran oportunitat per a reforçar ideològicament i ampliar sociològicament la seva causa.

La “Generalitat de guerra”

Tot i això, les fonts ens revelen que en aquell Consell d’Estat carlí no hi havia un consens absolut en aquesta qüestió. Segons l’historiador coetani Antonio Pirala, que havia estat secretari civil del rei Amadeu I, l’intercanvi epistolar entre els prohoms carlins Hermengildo Díaz de Cevallos i Joaquín Elio y Ezpeleta mostra certes discrepàncies. El partit de Cevallos, format per andalusos i castellans, considerava la mesura una amenaça a la unitat d’Espanya, mentre que el d’Elio, integrat per bascos, navarresos, catalans i aragonesos, ho interpretava com una gran oportunitat no tan sols per guanyar adeptes a la causa, sinó també per redibuixar el mapa d’Espanya amb criteris històrics, sociològics, polítics i culturals. Finalment s’imposaria el partit foralista, per qüestions relacionades bàsicament amb l’estratègia de guerra i també, segons les fonts documentals, per la decidida intervenció de Carles Maria a favor d’aquest model polític.

El general Savalls i el seu estat major / Enciclopèdia

El 26 de juliol de 1874, dos anys després de l’inici de les hostilitats, Carles Maria signava el decret de restitució de la Generalitat que, inicialment, per les raons esmentades s’anomenaria “Diputació de Guerra”. Els generals Tristany, primer, i Savalls, després, en serien els presidents. La seu de la Generalitat carlina va ser establerta, inicialment, a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), estratègicament protegida per un ampli territori dominat pels carlins: la meitat nord del Principat. Posteriorment, amb la pèrdua progressiva de territoris, seria reubicada temporalment a Vidrà (Osona). I quedaria radicada definitivament, fins que va desaparèixer amb la derrota militar carlina, a la Seu d’Urgell. Seria a la capital de l’Alt Urgell on restaria establerta durant més temps i on desplegaria la major part de la seva obra de govern.

El general Tristany / Wikimedia Commons

Fur o estatut ?

Però allò que interessa és, precisament, la capacitat d’actuació d’aquella Generalitat: la seva força i la seva obra de govern. I les fonts documentals ens revelen que la Generalitat carlina va ser reconstituïda tal com havia estat la institució fins el 1714. El primer article del document diu que Catalunya queda vinculada al conjunt de territoris hispànics a través d’un pacte de federació. L’article tercer diu que el rei de la monarquia hispànica no serà coronat comte de Barcelona, és a dir, príncep (‘home principal’) de Catalunya, si no ha jurat abans les Constitucions del país. L’article onze diu que els municipis es governaran de forma autònoma i singular d’acord amb les seves cartes municipals seculars. L’article tretze diu que tots els jutges i magistrats de l’administració de justícia seran naturals del país, amb el propòsit que la llengua catalana recuperi l’oficialitat.

Però el més sorprenent ho trobem en els altres articles del text. I així veiem, per exemple, el quart, que parla de l’Exèrcit Reial de Catalunya, format per oficials i soldats del país, comandat en primera instància pel president de la Generalitat, com a comandant en cap, i pel rei de les Espanyes en darrera instància, com el nexe que consagra la bilateralitat entre la corona i els països del seu edifici polític. O l’article desè, que parla de la Guàrdia Foral de Catalunya, l’únic cos de policia del Principat, dirigit, exclusivament, pel president de la Generalitat. O l’article dotzè, que encarrega a la Generalitat la creació i el manteniment d’un servei postal, d’una xarxa viària, d’una xarxa hospitalària i d’una xarxa penitenciària. O el catorze, encara, que parla de la creació d’un sistema judicial català, propi i independent, només subordinat al rei.

Caricatura publicada a la premsa / Viquipèdia

Una aposta valenta

La Generalitat de 1874 va ser una aposta valenta del carlisme tradicionalista que ni el progressista general Prim, ni el civilitzat Amadeu I, ni la federalista Primera República van ser capaços de posar sobre el tauler polític espanyol. Malgrat el tuf ranci que desprenen alguns detalls de l’articulat, res li resta la valentia política i estratègica que van posar de relleu els seus redactors i els seus valedors. Especialment Carles Maria. La derrota militar carlina a Catalunya, escenificada amb la caiguda de la Seu d’Urgell l’agost de 1875 precisament a mans de Martínez Campos, condemnaria també un projecte que, adaptat a la realitat social i política del moment, hauria contribuït a anticipar la resolució de molts conflictes que havien d’assolar l’Estat espanyol i dessagnar Catalunya.

Caricatura publicada a la premsa / Wikimedia Commons

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

2 Responses to [Historia] La Generalitat carlina

 1. Alfredo Morata. dice:

  España Federal.
  Este trabajo viene a corroborar y refrendar la idea de que el Federalismo (y no otra forma de ordenamiento territorial en la que se plantea necesariamente la ruptura, como es la confederación) aunaba el proyecto carlista basado en el respeto donde existían fueros y restitución donde fuere necesario, la empresa pretendía redibujar el mapa de España con criterios históricos, sociológicos, políticos y culturales, lejos del centralismo provincialista ideado por el liberalismo.
  Como bien dice el autor del trabajo, al final de su exposición:
  “proyecto que, adaptado a la realidad social y política del momento, habría contribuido a anticipar la resolución de muchos conflictos que habían de asolar el Estado español y desangrar Cataluny”
  Que Catalunya queda vinculada al conjunto de territorios hispánicos a través de un pacto de federación.

  ¿Fuero o estatuto?
  Pero lo que interesa es, precisamente, la capacidad de actuación de aquella Generalitat: su fuerza y su obra de gobierno. Y las fuentes documentales nos revelan que la Generalitat carlista fue reconstituida tal como había sido la institución hasta el 1714. El primer artículo del documento dice que Catalunya queda vinculada al conjunto de territorios hispánicos a través de un pacto de federación. El artículo tercero dice que el rey de la monarquía hispánica no será coronado conde de Barcelona, es decir, príncipe (‘hombre principal’) de Catalunya, si no ha jurado antes las Constituciones del país. El artículo once dice que los municipios se gobernarán de forma autónoma y singular de acuerdo con sus cartas municipales seculares. El artículo trece dice que todos los jueces y magistrados de la administración de justicia serán naturales del país, con el propósito de que la lengua catalana recupere la oficialidad.
  Pero lo más sorprendente lo hallamos en los otros artículos del texto. Y así vemos, por ejemplo, el cuarto, que habla del Ejército Real de Catalunya, formado por oficiales y soldados del país, comandado en primera instancia por el presidente de la Generalitat, como comandante jefe, y por el rey de las Españas en última instancia, como el nexo que consagra la bilateralidad entre la corona y los países de su edificio político. O el artículo décimo, que habla de la Guardia Foral de Catalunya, el único cuerpo de policía del Principat, dirigido, exclusivamente, por el presidente de la Generalitat. O el artículo duodécimo, que encarga a la Generalitat la creación y el mantenimiento de un servicio postal, de una red vial, de una red hospitalaria y de una red penitenciaria. O el catorce, que habla de la creación de un sistema judicial catalán, propio e independiente, solo subordinado al rey

  Una apuesta valiente
  La Generalitat de 1874 fue una apuesta valiente del carlismo tradicionalista que ni el progresista general Prim, ni el civilizado Amadeo I, ni la federalista Primera República fueron capaces de poner sobre el tablero político español. A pesar del tufo rancio que desprenden algunos detalles del articulado, nada le resta la valentía política y estratégica que pusieron de relieve sus redactores y sus valedores. Especialmente Carlos María. La derrota militar carlista en Catalunya, escenificada con la caída de La Seu d’Urgell en agosto de 1875 precisamente a manos de Martínez Campos, condenaría también un proyecto que, adaptado a la realidad social y política del momento, habría contribuido a anticipar la resolución de muchos conflictos que habían de asolar el Estado español y desangrar Catalunya.

 2. Evarist Olcina dice:

  Asombroso.
  Ese es el mas elemental calificativo que me merece el comentario de “Alfredo Morata” (¿existe realmente, o es un pudoroso seudónimo?).
  Veamos. Efectivamente el deseo de los redactores de la Carta de Reconstitució de la Generalitat de Catalunya es el de restituir el régimen de autogobierno nacional que fue abolido por el primer borbón, el genocida Felipe V, es decir la plena soberanía catalana, y para ello restablecen derechos e instituciones nacionales tan caracterizadoras como los tribunales con jueces y magistrados exclusivamente catalanes, creación de un sistema judicial propio, que la única lengua oficial fuera el catalán, mossos d´esquadra y policía propios, servicio postal nacional(se llegaría a emitir un sello exclusivamente catalán), y en fin disponer de un Ejercito también propio formado por oficiales y soldados exclusivamente catalanes con el President de la Generalitat como su Comandante Jefe. Y ningún otro poder, ni el rey, podían alegar autoridad alguna si previamente no habían jurado “las constituciones del país”. ¿Se imagina alguien un territorio “federado” con Ejercito propio distinto al del estado federal?.
  Un país, una nación, Catalunya, que ya “era” antes de que el Reino de España existiese como tal y que -hay que insistir en ello- no aceptaría vinculo y, mucho menos, acuerdo si previamente no se reconocían tales derechos antes enumerados previo juramento de su aceptación y acatamiento por los interesados en tal pacto.
  ¿Qué tiene que ver lo anterior con un régimen “federal”, un sistema el “federal” que mediante una “legitimidad” anterior pretende que las naciones a integrar se sometan a la estructura y normativa previamente establecida con carácter inexcusable?.
  El federalismo -y en ello coinciden con rara unanimidad los tratadistas- es el modo óptimo de organización de una sociedad ordenada según las pautas de la doctrina demoliberal que, como es sobradamente conocido, se inspira y mantiene los principios centralistas nacidos en el siglo XVIII con la Revolución Francesa.
  Es extraño que alguien que se enardece y comulga con el “carlismo tradicionalista” como el señor “Morante” comparta la ideología liberal centralista que indefectiblemente conlleva el federalismo que parte de la supremacía primaria del estado para imponer sus reglas y anular la constituciones -fueros o libertades- de las naciones a las que desea anular ignorando o condenando el pacto.
  Recomiendo la lectura de un libro esclarecedor. Me refiero a “Don Carlos y los Fueros catalanes”, de Jacinto de Maciá (70 págs.,, Figueras, 1890), cuyo autor, además de redactor junto el primer President de la Generalitat restablecida en 1874, Joan Mestre i Tudela, de una petición para que se materializase la Generalitat, fue encargado de acudir a ver a Carlos VII en Estella en el mes de julio de 1874 al objeto de solicitar que se cumpliera la restauración oficial de la Generalitat ya precedida por la proclamación “dels Furs” a Olot en marzo anterior, y simultaneamente para que se cumpliesen las promesas de Don Carlos en igual sentido. Los comisionados (tras un peligroso viaje) estuvieron 3 días en Estella y en seis ocasiones intentaron ser recibidos por el rey, sin conseguirlo, siendo tan solo atendidos brevemente por Dª Margarita.
  No, a Don Carlos no le placía reconocer la soberanía de Catalunya, y solo pasados unos meses, el 19 de diciembre de 1874, el “Boletín Oficial del Principado de Cataluña” publicaría el Decreto tan esperado pero con fecha 26 de julio, pobre artimaña para ocultar el retraso y desgana en reconocer la soberanía catalana. Lo curioso es que ya los catalanes, por su cuenta, conscientes de esa su soberanía, habían instaurado -restaurado- con la precariedad del estado de guerra su supremo organismo nacional.
  Narro lo anterior para destacar que la nacionalidad catalana no precisaba, ni precisa, de reconocimiento alguno porque su soberanía es anterior a la del propio estado, y también para que se conozca la reticencia del Poder, ya sea del Estado previo o del rey -incluso del legitimo- en aceptar y someterse a la realidad política de una nación que pretenden forme parte del estado que representan o desean encabezar.
  En una “federación” -esa es su naturaleza estatalista- no se producirían tales reticencias porque la “unión” se impondría sin necesidad alguna de pacto, requisito este imprescindible en la Confederación integrada voluntariamente por naciones soberanas no necesariamente independientes, y mucho menos previamente nacidas de la secesión como sus detractores -simples centralistas vergonzantes- pretenden proclamar.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.